Ämnesguider

De olika högskolebiblioteken som Campus Varberg har samarbete med har utmärkta ämnesguider.

Välj det ämne du är intresserad av och se vilka resurser bibliotekarierna samlat ihop just för dig. När det gäller åtkomst till artiklar och böcker i elektronisk form krävs ofta att du loggar in med de uppgifter du fått genom högskolan.

Högskolan i Borås
https://www.hb.se/biblioteket/soka-information/stod-vid-informationssokning/amnesguider/

Högskolan i Halmstad
https://www.hh.se/bibliotek/bibliotekets-guider.html

Malmö högskola
http://www.mah.se/Bibliotek/Sok-och-skrivhjalp/

 

Högskolan i Skövde (Bibliotekets hemsida, utan ämnesguide)
https://www.his.se/biblioteket/