Bildningsresan

Om konstnären Hilma af Klint

29 januari
Lilla Teatern

Med Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria och rektor vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds Universitet

Hilma af Klints esoteriska konstnärskap är inte bara en konsthistorisk sensation. Det är också berättelsen om en människas okuvlighet och mod att följa de egna inre rösterna. Vi kommer att se på Hilma af Klints måleri vägledda av hennes egna kommentarer, men också i det sammanhang i vilket hon verkade.

Mer information och biljetter på Komediantens webbplats

Jane Austens Stolthet och fördom

26 februari
Lilla Teatern

Med Maria Ehrenberg, anglofil, filosofie doktor i litteraturvetenskap och regionbibliotekarie i Halland.

Våren 2020 sätter Teater Halland upp Jane Austens ”Stolthet och fördom” med undertiteln ”eller The Story of Mr Darcy, Mr Bingley, Mr Wickham, Mr Collins & Mr Bennet.” Vid kvällens föreläsning återvänder vi till originalet från 1813. En inblick i Jane Austens författarskap och romanen ”Stolthet och fördom”.

Mer information och biljetter Komediantens webbplats

Hetare och blötare städer

11 mars
Lilla Teatern

Med Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

I takt med den globala uppvärmningen förväntas värmeböljor och kraftiga regn att öka i antal och intensitet och havsnivån att stiga. Stadens befolkning är särskilt utsatt för värmestress på grund av det lokala klimat som bebyggelsen och mänskliga aktiviteter ger upphov till. Vidare ligger många städer vid kusten och den stora andelen hårdgjorda ytor som finns i staden gör att de också är särskilt utsatta för stigande havsnivåer och kraftiga regn. Under föredraget kommer Sofia Thorsson att prata om hur städer kan anpassas till ett förändrat klimat.

Mer information och biljetter Komediantens webbplats

Hållbara garderober

6 maj
Lilla Teatern

Med Magdalena Peterson McIntyre, docent i etnologi och föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Produktionen av kläder och mode är genom sitt nyttjande av naturresurser en av de industrier som har enskilt störst miljöpåverkan. Samtidigt slänger svenskarna mer textilier per år än någonsin, vilket har ytterligare implikationer för miljön när resursintensiva tygprodukter som kläder inte återvinns.

En berättelse utifrån forskningsprojektet ”Hållbara Garderober” om attityder, behov och beteenden som omger bruket av kläder.

Mer information och biljetter Komediantens webbplats

Språk

Kontakt

Biblioteken i Varberg

0340-88 600
0340-88 601
biblioteket@varberg.se