Lånekort, regler och avgifter

Lånekort, regler och avgifter Lånekort, regler och avgifter

Hur skaffar jag ett lånekort? Kan mitt barn få ett eget kort? Och vad kostar det om jag lämnar tillbaka böcker för sent? Här får du svar på allt som har med tider, regler och avgifter att göra.

Lånekortet

För att få ett lånekort räcker det att du visar en giltig legitimation och ger oss dina personuppgifter. Barn under 18 år kan också få ett eget lånekort, men då behövs vårdnadshavares underskrift. Lånekortet gäller på Stadsbiblioteket, lokalbiblioteken, Campusbiblioteket och på bokbussen.

Var försiktig med att låna ut ditt lånekort, det är en personlig värdehandling! Tänk på att det är du som ansvarar för alla lån som görs på ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån. Om du förlorar ditt kort: anmäl det med en gång så att vi kan spärra det! Dina personuppgifter registreras och kan användas av biblioteket om vi behöver söka efter din adress. Meddela oss om du byter adress!

Dina personuppgifter
Från och med 25 maj 2018 fick alla EU-länder en ny dataskyddsförordning. Denna ersätter personuppgiftslagen och tar upp hur myndigheter och företag får hantera dina personuppgifter. Vi presenterar här hur Varbergs bibliotek hanterar dina personuppgifter.

De uppgifter vi sparar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. I vissa fall har vi även information om vilka barn du är vårdnadshavare för, om dessa innehar lånekort. Vi kan även ha information om vårdnadshavare kopplat till dina barns personuppgifter.

Vi använder informationen för att veta vem som har lånat böcker och andra medier. Vi behöver även kunna komma i kontakt med dig om återlämning inte sker i tid eller för att meddela att reserverade böcker finns att hämta.

Dina personuppgifter behandlas bara av Varbergs bibliotek och av oss anlitad systemleverantör.

Information om dina lån raderas när lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda. Om du valt att spara dina lån via ditt bibliotekskonto kan vi på biblioteket inte se dessa.

Om så önskas har du alltid rätt att, mot uppvisande av legitimation få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har även rätt att få uppgifterna korrigerade.

Du har alltid rätt, om allt du lånat är återlämnat och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade.

Omlån och reservationer
Om du meddelat ditt bibliotek din e-postadress kan du få ett meddelande några dagar innan dina lån går ut. Du kan låna om böcker och CD-skivor två gånger – men bara om ingen står i kö. Ett omlån kan du göra direkt på biblioteket, på telefon eller via den här sidan. Om en bok du vill låna är utlånad kan du reservera den. En reservation kan du göra direkt på biblioteket, på telefon eller här på sidan. När boken finns tillgänglig meddelas du med brev, e-post eller SMS.

Lånetider
4 veckor - Normal låneperiod för böcker
2 veckor - Faktavideo, CD-rom och TV-spel
1 vecka - Tidskrifter, snabblån, DVD och barnfilmer

Variationer kan förekomma på ditt lokalbibliotek och på bokbussen.

Återlämningsdatum står på kvittot du får när du lånar. Om du har fyllt 18 år måste du betala övertidsavgifter för materiel som inte lämnats tillbaka i tid. Borttappade eller förstörda böcker och annat materiel ska ersättas.

Övertidsavgifter
Böcker för vuxna - 10 kr/ påbörjad vecka
Barnböcker - ingen avgift
Veckolån - 5 kr/dag
DVD för barn - 5 kr/dag
DVD för vuxna och tv-spel - 20 kr/dag
Kravavgift - 20 kr/brev
Avgiftstak - 300 kr/återlämningstillfälle.

Om din skuld överstiger 50 kronor spärras lånekortet tills du betalat avgiften.

Avgifter för förkommet material
Nytt materiel  - debiteras med nypris.

För äldre material gäller följande schablonavgifter:
Vuxenböcker - 200 kr
CD-bok - 200 kr
Ungdomsböcker - 100 kr
Barnböcker - 100 kr
Pekböcker - 50 kr
CD-skivor - 150 kr
TV-spel och DVD - 300 kr
CD-rom - 250 kronor
Tidskrift - Faktiskt pris

Kopiering och utskrifter
På Stadsbiblioteket behövs ett särskilt kort.

Kort för laddning: 20 kr
Tillkommer kostnad per sida: 3 kr
20 kopior inkl. kort: 60 kr
Kortet kan laddas med valfri summa.

På lokalbiblioteken kostar kopiering och utskrifter: 3 kr/sida

Andra avgifter
Fjärrlån - 20 kr
Nytt lånekort - 20 kr

Telefax (enbart på Stadsbiblioteket)
Sverige - 10 kr/sida
Europa - 15 kr/sida
Övriga världen - 20 kr/sida