Lånekort, regler och avgifter

Lånekort, regler och avgifter Lånekort, regler och avgifter

Lånekortet

För att få ett lånekort fyller du i dina uppifter här Skaffa lånekort

 •     Ta med en giltig legitimation till ett av våra bibliotek och du kan hämta ut ditt lånekort.
 •     Barn under 18 år kan också få ett eget lånekort, men då behövs vårdnadshavares underskrift.
 •     Lånekortet gäller på Stadsbiblioteket, Lokalbiblioteken, Campusbiblioteket och på Bokbussen.

Var försiktig med att låna ut ditt lånekort, det är en personlig värdehandling. Tänk på att det är du som ansvarar för alla lån som görs på ditt kort.

Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Om du förlorar ditt kort anmäl det med en gång så att vi kan spärra det!

Dina personuppgifter registreras och kan användas av biblioteket om vi behöver söka efter din adress. Meddela oss om du byter adress.

Omlån

 • Om du meddelat ditt bibliotek din e-postadress kan du få ett meddelande några dagar innan dina lån går ut.
 • Du kan låna om böcker och CD-skivor två gånger – men bara om ingen står i kö.
 • Ett omlån kan du göra direkt på biblioteket, på telefon eller varbergsbibliotek.se.

Reservationer

 • Om en bok du vill låna är utlånad kan du reservera den.
 • En reservation kan du göra direkt på biblioteket, på telefon eller varbergsbibliotek.se.
 • När boken finns tillgänglig meddelas du med brev, e-post eller SMS.

Lånetider

 • 4 veckor - Normal låneperiod för böcker
 • 2 veckor - Faktavideo, CD-rom och TV-spel
 • 1 vecka - Tidskrifter, snabblån, DVD och barnfilmer

Variationer kan förekomma på ditt lokalbibliotek och på bokbussen.

 • Återlämningsdatum står på kvittot du får när du lånar.
 • Om du har fyllt 18 år måste du betala övertidsavgifter för materiel som inte lämnats tillbaka i tid.
 • Borttappade eller förstörda böcker och annat materiel ska ersättas.

Övertidsavgifter

 • Böcker för vuxna - 10 kr/ påbörjad vecka
 • Barnböcker - ingen avgift
 • Veckolån - 5 kr/dag
 • DVD för barn - 5 kr/dag
 • DVD för vuxna och tv-spel - 20 kr/dag
 • Kravavgift - 20 kr/brev
 • Avgiftstak - 300 kr/återlämningstillfälle.

Om din skuld överstiger 50 kronor spärras lånekortet tills du betalat avgiften.

Avgifter för förkommet material

Nytt material  debiteras med nypris.

För äldre material gäller följande schablonavgifter:

 • Vuxenböcker - 200 kr
 • CD-bok - 200 kr
 • Ungdomsböcker - 100 kr
 • Barnböcker - 100 kr
 • Pekböcker - 50 kr
 • CD-skivor - 150 kr
 • TV-spel och DVD - 300 kr
 • CD-rom - 250 kronor
 • Tidskrift - Faktiskt pris

Kopiering och utskrifter

Stadsbiblioteket behövs ett särskilt kort.

 • Kort för laddning: 20 kr
 • Tillkommer kostnad per sida: 3 kr
 • 20 kopior inkl. kort: 60 kr
 • Kortet kan laddas med valfri summa.

Lokalbiblioteken kostar kopiering och utskrifter: 3 kr/sida

Andra avgifter

 • Fjärrlån - 20 kr
 • Nytt lånekort - 20 kr
 • Telefax (enbart på Stadsbiblioteket)
 • Sverige - 10 kr/sida
 • Europa - 15 kr/sida
 • Övriga världen - 20 kr/sida

Sekretesslagen

Information om dina lån raderas när lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda. Om du valt att spara dina lån via ditt bibliotekskonto kan vi på biblioteket inte se dessa.

Dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 fick alla EU-länder en ny dataskyddsförordning. Denna ersätter personuppgiftslagen och tar upp hur myndigheter och företag får hantera dina personuppgifter. Vi presenterar här hur Varbergs bibliotek hanterar dina personuppgifter.

De uppgifter vi sparar om dig är

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • lånekortsnummer
 • låntagarid
 • I vissa fall har vi även information om vilka barn du är vårdnadshavare för, om dessa innehar lånekort.
 • Vi kan även ha information om vårdnadshavare kopplat till dina barns personuppgifter.

Vi använder informationen för att veta vem som har

 • lånat böcker och andra medier.
 • Vi behöver även kunna komma i kontakt med dig om återlämning inte sker i tid 
 • för att meddela att reserverade böcker finns att hämta
 • samt för att kunna skicka krav till dig om du har skulder

Dina personuppgifter behandlas bara av Varbergs bibliotek och av oss anlitad systemleverantör.

Om så önskas har du alltid rätt att, mot uppvisande av legitimation få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har även rätt att få uppgifterna korrigerade.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter raderade om allt du lånat är återlämnat och eventuella skulder är reglerade.