Läsa på annat sätt

Läsa på annat sätt

Det går att läsa på många olika sätt. På biblioteken finns böcker och talböcker för dig som inte kan läsa vanliga tryckta böcker.

Biblioteken skiljer på:
•    Ljudböcker som vem som helst får låna.
•    Talböcker som är till för dig som inte kan eller har svårt för att läsa en vanlig tryckt text.

Talböcker

Talböcker görs i DAISY-format, DAISY står för Digitalt Anpassat InformationsSystem.

Talböcker kan läsas i dator eller i en speciell talboksspelare. Biblioteket har några spelare till utlån så att du kan testa en talbok i lugn och ro hemma, lånetiden är 6 veckor.

En talbok kan rymma upp till 50 timmars läsning, därför räcker det nästan alltid med en skiva per bok. I en talbok kan du lätt hoppa mellan olika kapitel, gå till önskad sida och sätta egna bokmärken.

Talböcker kan skickas med posten hem till dig, utan kostnad.

Vem har rätt att låna talböcker?

Den person som inte kan eller har svårt för att läsa en tryckt text på grund av en funktionsnedsättning har rätt att låna talböcker.
Exempelvis:
•    Synskada
•    Läs- och skrivsvårigheter
•    Utvecklingsstörning
•    Afasi
•    Hörselskada
•    Konvalescens
•    Rörelsehinder

Legimus

I Sverige finns en myndighet som ansvarar för tillgången på anpassade medier,  Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Du kan själv söka i MTM:s katalog som heter Legimus.

Storstil, lättläst och punktskrift

  • Storstilsböcker är böcker med extra stor stil
  • Lättlästa böcker, böcker skrivna på lättläst svenska
  • och böcker i punktskrift.

Kontakta gärna ditt bibliotek så får du hjälp med att låna de böcker som passar dig.

 

 

Språk

Kontakt, Biblioteken i Varberg

Kontakt

Biblioteken i Varberg

0340-88 600
0340-88 601
biblioteket@varberg.se