Läsa på annat sätt

Läsa på annat sätt

Det går att läsa på många olika sätt. På biblioteken finns flera typer av specialmedia för dig som inte kan läsa vanliga tryckta böcker.

Biblioteken skiljer på ljudböcker och talböcker. Ljudböcker får vem som helst låna. Talböcker är till för personer som inte kan, eller har svårt för, att läsa en vanlig tryckt text.Talböcker produceras i så kallat DAISY-format. DAISY står för Digitalt Anpassat InformationsSYstem, och kan läsas i dator eller i en speciell talboksspelare: en daisyspelare. Biblioteket har några spelare till utlån så att du som vill testa en talbok kan prova hemma i lugn och ro. Det finns möjlighet att låna en ljudbok via webben

Gratis leverans med posten

En DAISY-bok kan rymma upp till 50 timmars läsning. Därför räcker det nästan alltid med en cd-skiva per bok. I en DAISY-bok kan du lätt hoppa mellan olika kapitel, gå till önskad sida och sätta dina egna bokmärken. Talböcker skickas med posten hem till dig, utan kostnad.

Vem har rätt att låna talböcker?

Rätt att låna talböcker har den person som har ett funktionshinder som gör att hen inte kan ta del av en vanlig bok. Exempel på sådana funktionshinder är:

  • Rörelsehinder
  • Utvecklingsstörning
  • Afasi
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Hörselskada
  • Synskada
  • Konvalescenter

Du kan söka själv

Andra typer av specialmedia är storstilsböcker, lättlästa böcker och böcker i punktskrift.   I Sverige finns en myndighet som säkerställer tillgången på anpassade medier: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Med datorn kan du själv söka i MTM:s katalog som heter Legimus.

Kontakta gärna ditt bibliotek så får du hjälp med att låna de böcker som passar dig!

Mina sidor

Språk Språk

Stadsbiblioteket


Bokbussen


Bua bibliotek


Kungsäters bibliotek


Rolfstorps bibliotek


Träslövsläge bibliotek


Tvååkers bibliotek


Veddige bibliotek


Campusbiblioteket


Bild på kommun logga