Det går att läsa på många olika sätt. På biblioteken finns flera typer av specialmedia för dig som inte kan läsa vanliga tryckta böcker.

Biblioteken skiljer på:
•    Ljudböcker som vem som helst får låna.
•    Talböcker som är till för dem som inte kan eller har svårt för att läsa en vanlig tryckt text.


Talböcker

Talböcker produceras i så kallat DAISY-format, DAISY står för Digitalt Anpassat InformationsSystem.
Talböcker kan läsas i dator eller i en speciell talboksspelare. Biblioteket har några spelare till utlån så att du som vill testa en talbok kan prova hemma i lugn och ro, lånetiden är 6 veckor.
En talbok kan rymma upp till 50 timmars läsning, därför räcker det nästan alltid med en skiva per bok. I en talbok kan du lätt hoppa mellan olika kapitel, gå till önskad sida och sätta egna bokmärken.
Talböcker kan skickas med posten hem till dig, utan kostnad.


Vem har rätt att låna talböcker?

Den person som inte kan eller har svårt för att läsa en tryckt text på grund av en funktionsnedsättning har rätt att låna talböcker.
Exempelvis:
•    Synskada
•    Läs- och skrivsvårigheter
•    Utvecklingsstörning
•    Afasi
•    Hörselskada
•    Konvalescens
•    Rörelsehinder


Legimus

I Sverige finns en myndighet som säkerställer tillgången på anpassade medier,  Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Du kan själv söka i MTM:s katalog som heter Legimus.
Andra typer av specialmedia är storstilsböcker, lättlästa böcker och böcker i punktskrift
Kontakta gärna ditt bibliotek så får du hjälp med att låna de böcker som passar dig.

 

Språk

Stadsbiblioteket

Bokbussen

Bua bibliotek

Kungsäters bibliotek

Rolfstorps bibliotek

Träslövsläge bibliotek

Tvååkers bibliotek

Veddige bibliotek

Campusbiblioteket

Bild på kommun logga