Läslista sommarläsning

Sök

Logga in

Sommarläsning 2021

För dig mellan 6-18 år.

Läs fem böcker, Då är du med i utlottningen av 20 bokpaket!

Läs vilka böcker du vill även faktaböcker och ljudböcker, men lämna bara in en lista.

Fyll i läslistan här nedanför eller skriv ut listan (Pdf 614k) och lämna in på något av biblioteken i Varberg senast 29 augusti.

Läslista

Mina sommarböcker!

När tävlingen är klar raderar vi dina personuppgifter.