Läsnedsättning

Om du är student på Campus Varberg och har någon form av läsnedsättning kan vi på Campusbiblioteket hjälpa dig med att skaffa inläst kurslitteratur. Boka tid med oss för att registrera dig för ett studentkonto hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Med ett nedladdningskonto kan du själv ladda ner de böcker som du vill låna från MTM:s katalog Legimus.

På Campus datorer finns talsyntesprogrammet ClaroRead och rättstavningsprogrammet Stava/Rex/SpellRight.