Bua, Rolfstorps och Veddige bibliotek är meröppna bibliotek. Det betyder att du kan besöka biblioteket då det är obemannat.

För att få denna utökade tillgång till biblioteket behövs en särskild behörighet som du får av personalen.

Vem?

Du måste vara minst 18 år. Du får gärna ta med dig familj och vänner men du är ansvarig. Det är viktigt att de som går med dig in också går med dig ut.

Hur?

Vid entrédörren sitter en kortläsare för bibliotekskortet. Läs av kortet och slå in din pinkod. Nu kan du öppna dörren.

Vad?

Låna och återlämna i automaten. Följ instruktionerna på skärmen. Reserverade media finns på en särskild hylla. De är sorterade efter id-nummer, vilket står på reservationsmeddelandet du fått.


Under meröppettid kan det förekomma annan verksamhet såsom sagostunder, barnteater, föreläsningar eller andra evenemang.

Vid stängning

Högtalarsystemet varnar i god tid innan biblioteket stänger. Larmet kopplas på automatiskt några minuter efter stängning.

När du går är det viktigt att du ser till att dörren går i lås.

Visa hänsyn till medbesökare!

Rapportera eventuella problem till respektive bibliotek.

Meröppettider

Bua bibliotek 10.00-22.00 alla dagar
Rolfstorps bibliotek 09.00-22.00 alla dagar
Veddige bibliotek 09.00-22.00 alla dagar

Välkomna!

 

Håll kortet under boxen i den höjd som visas på bilden.Då får du ett rött sken som blir grönt när boxen läser av kortet. Sedan kan du skriva in din pinkod och därefter öppna dörren.