Vinterklassikern

Läs två klassiker och var med i utlottningen av garanterat bra böcker.
Du kan välja romaner, novellsamlingar eller poesi. Titta på vår webbplats eller besök våra sociala medier för klassikertips och vi hjälper dig gärna! Ett annat bra alternativ är webbplatsen Litteraturbanken

Vad kännetecknar en klassiker?

Kortfattat är en klassiker ett litterärt verk som anses ha tidlösa kvaliteter och som tilltalar läsare i olika tider. Texten ska ha hög språklig kvalitet, gestalta universella frågor och tala till människor utöver den egna samtiden, dessutom ska lång tid ha passerat efter verkets tillkomst. Ofta behandlas tidlösa teman om kärlek, hat, liv och död, som läsare med de mest skiftande bakgrunder och erfarenheter kan förstå och beröras av.

Du kan svara i formuläret nedanför fram till den 31 mars 2021 så är du med i utlottningen av bokpaket. 
Vi samlar in och bearbetar  dina personuppgifter enbart för denna tävling. Genom att fylla i och skicka in formuläret godkänner du lagring av dina personuppgifter. När tävlingen är slut tar vi bort dina personuppgifter.

Vinterklassikern

Trevlig vinterläsning önskar vi på Varbergs bibliotek!

.

Vinterklassikern ingår i ett läsprojekt kallat Garanterat bra böcker som Varbergs bibliotek genomför med stöd av Kulturrådet.

Kulturrådet delar årligen ut så kallat litteraturstöd, som kan ges till nyutgiven litteratur men även till viss nyutgivning av klassiker. Olika förlags nyutgivning av klassiker och Kulturrådets stöd är av största vikt för att hålla klassikerna vid liv.

Syftet med litteraturstödet är att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen samt främja spridning och läsning av litteratur.

Olika arbetsgrupper läser de titlar som olika förlag ansökt stöd för. I sin bedömning tar arbetsgrupperna hänsyn till bokens helhet; bland annat dess innehåll, redaktionella och tekniska kvalitet.

Boken bedöms utifrån hantverksmässig kvalitet där hänsyn tas till korrekturläsning, språkbehandling, textkritisk granskning och tillförlitlighet i sak.

För litteratur i svensk översättning gäller att översättningen skall vara av god kvalitet och i första hand utgå från originalspråket samt andra kvaliteter av relevans för respektive kategori.

En bok som beviljats litteraturstöd får automatiskt också distributionsstöd, vilket innebär att de litteraturstödda titlarna distribueras till samtliga huvudbibliotek i Sverige.

Språk